orlen paczka        

komunikat o wycofaniu z oferty produktów rosyjskich

logo payu

przelewy24

1pxYango

yango certyfikat oficjalnego partnera

Masz pytanie?

1pxProducenci
1px Reklamacje i zwroty

Zawsze - jeśli coś się stało, coś jest nie tak z Twoją paczką - skontaktuj się z nami!

PROSIMY ZAWSZE OTWIERAĆ I SPRAWDZAĆ PACZKI W OBECNOŚCI KURIERÓW

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 519665486, w dni robocze w godzinach 10-16.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji. 

Reklamacje przyjmujemy pod adresem: kontakt@sloneczko-sklep24.pl - zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres "Słoneczko" Marek Lesiak, al. Wyszyńskiego 38, 94-047 Łódź, na adres poczty elektronicznej: kontakt@sloneczko-sklep24.pl, numer telefonu 519 655 486.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: "Słoneczko" Marek Lesiak, al. Wyszyńskiego 38, 94-047 Łódź, na adres poczty elektronicznej: kontakt@sloneczko-sklep24.pl, numer telefonu 519 655 486.

2. W reklamacji Klient powinien podać:

 - swoje imię i nazwisko, numer zamówienia,

 - adres do korespondencji,

 - rodzaj i opis zaistniałego problemu,

 - zdjęcia uszkodzeń / problemu lub protokół szkody od kuriera.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. W przypadku wad zgłaszanych po upływie 14 dni od dokonania zakupu, prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania celem weryfikacji oraz dokończenia procesu reklamacji - w przypadku, gdy towar nie nadaje się do odesłania (patrz: pleśń, robaki).

 

Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. - Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailowo na adres: kontakt@sloneczko-sklep24.pl  lub tradycyjnie na adres: "Słoneczko" Marek Lesiak, al. Wyszyńskiego 38, 94-047 Łódź - podając w tytule "Oświadczenie o odstąpieniu - (numer zamówienia).

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Magazynu: "Słoneczko" Marek Lesiak, al. Wersalska 47/75, klatka 5, 91-212 Łódź.

7. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Sklep zwraca Klientowi koszt przedmiotu oraz wysyłki przedmiotu do Klienta (do wysokości najniższego kosztu dostawy jaki był ustalony w ofercie dostaw).

 

 

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@sloneczko-sklep24.pl lub telefonicznie:  519665486. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium