fb

Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Słoneczko, inaczej: sloneczko-sklep24.pl  [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"] na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.

2. Właścicielem Sklepu jest: "Słoneczko" Marek Lesiak, al. Wyszyńskiego 38, 94-047 Łódź, FILIA: Magazyn, ul. Wersalska 47/75, 91-212 Łódź; NIP: 833-13-28-543, tel.+48.519665486; adres email: kontakt@sloneczko-sklep24.pl  .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Ceny, promocje i wyprzedaże

1. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN oraz są cenami brutto (tzn. zawierają podatek VAT).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bez uprzedniego informowania o tym Klienta. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt będzie anulowane.

3. Zmiany cen nie dotyczą zamówień w trakcie realizacji, które zostały potwierdzone i zapłacone.

4. Z cen promocyjnych Klient może skorzystać tylko w trakcie trwania promocji i na produkty objęte promocją. Sklep zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji przed czasem w przypadku wyczerpania zapasów.

5. Rabaty indywidualne oraz promocje okolicznościowe (np. z okazji Wyprzedaży Świątecznej) nie sumują się - obowiązuje wówczas rabat jednolity dla wszystkich klientów.

6. Klient ma prawo do zamówienia produktów z wyprzedaży do wyczerpania zapasów produktów znajdujących się na wyprzedaży.

7. Prezentowana oferta cenowa na stronie internetowej ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru - dane kontaktowe, adres i adres dostawy, sposób płatności oraz sposób transportu. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

Zamówienia bez rejestracji - zamówienie można złożyć podając jednorazowo dane niezbędne do jego realizacji.

Zamówienia z rejestracją - rejestracja powoduje zapisanie danych użytkownika, co ułatwia i przyspiesza składanie kolejnych zamówień. Rejestracja w sklepie sloneczko-sklep24.pl jest jednocześnie rejestracją w Klubie Słoneczko, dającą użytkownikowi możliwość otrzymania stałego rabatu oraz zgodą na otrzymywanie newslettera. 

Klub Słoneczko

Osoba rejestrująca się w sklepie automatycznie przyłączana jest do Klubu Słoneczko, po czym otrzymuje stałą zniżkę 5% na wszystkie produkty. Uczestnictwo w Klubie wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera, który będzie wysyłany najczęściej 3 razy w tygodniu i będzie zawierał informacje na temat promocji, nowych produktów i usług w sklepie internetowym.

Rezygnacja z otrzymywania newslettera, wiąże się również z usunięciem z Klubu Słoneczko.

Osoba zarejestrowana w sklepie internetowym otrzyma również możliwość dokonywania zakupów z rabatem w sklepie stacjonarnym. Rabat ten zostanie przyznany po okazaniu karty Klubu Słoneczko lub po potwierdzeniu adresu mailowego zalogowanego w sklepie internetowym. Prosimy o sobie przypominać w trakcie dokonywania zakupów - pracownicy sklepu nie przyznają rabatu automatycznie.

Jeśli chcą Państwo usunąć swoje dane z naszej bazy, prosimy o maila, telefon lub pismo w tej sprawie - rezygnacja z Klubu Słoneczko oraz usunięcie danych jest możliwe w każdym momencie na wyraźne życzenie klienta.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę w PLN.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku kontaktu z Zamawiającym w ciągu 24 godzin od otrzymania maila z zapytaniem o status zamówienia bądź upływu 4 dni roboczych bez jakiegokolwiek kontaktu lub płatności ze strony Kupującego.

Bardzo prosimy o nie robienie tzw. "rezerwacji" na tydzień lub dwa, z zamiarem zapłaty w późniejszym terminie. Zawsze można skontaktować się z nami i poczynić podobne ustalenia - natomiast stawianie naszej firmy przed faktem dokonanym jest dla nas problematyczne.

 

§5

Wysyłka towaru i odbiór towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu - również w przypadku odbioru osobistego!

4. Sklep nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikłe nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia wynikłe z winy firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

5. W przypadku odbioru osobistego, towar zamówiony przez Klienta oczekuje na odbiór od następnego dnia roboczego. W przypadku braku odbioru w umówionym terminie zamówienia przez Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia i zwrotu towaru do stanu magazynowego oraz - przypadku płatności przelewem - zwrotu należności za nieodebrane zamówienie w ciągu 48 godzin od anulacji.

6. W świetle prawa, zgodnie z KC. art 535 złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zawarcie umowy sprzedaży, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zamówienie odebrać i zapłacić za nie. Nie odebranie przesyłki przez klienta oraz brak zwrotu poniesionych przez sloneczko-sklep24.pl kosztów dostawy, spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, co znacznie zwiększy dochodzoną należność o koszty sądowe, egzekucyjne oraz koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika.

7. Wysyłka towaru na terenie Unii Europejskiej odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej i za przedpłatą w walucie, którą Sprzedający ustala z Klientem indywidualnie, po kontakcie ze strony Klienta. W przypadku braku tych ustaleń, obowiązującą walutą jest polski złoty.

 

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 30 maja 2014 r. - Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy mailowo na adres: kontakt@sloneczko-sklep24.pl  lub tradycyjnie na adres: "Słoneczko" Marek Lesiak, al. Wyszyńskiego 38, 94-047 Łódź - podając w tytule "Oświadczenie o odstąpieniu - (numer zamówienia).

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Sklepu Stacjonarnego: "Słoneczko" Marek Lesiak, al. Wyszyńskiego 38, 94-047 Łódź.

7. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy. 

 

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4. Klient ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera - jednakże w przypadku powiązania z kontem Klubu Słoneczko - jego konto również zostanie usunięte.

 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl